ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ
Q: ต้องการสมัครเป็นลูกค้าใหม่ ต้องทำอย่างไร ?
A: สามารถเปิดรหัสลูกค้าด้วยตนเอง คลิ๊ก สมัครสมาชิก ทั้ง IOS และ Android
Q: ต้องการทราบราคาค่าขนส่งสินค้าจีน->ไทย ทั้งทางรถ และทางเรือ ?
A: สามารถดูได้จาก บริการขนส่งสินค้าจากจีน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามราคาโปรโมชั่นต่างผ่านเว็บไซต์
Q: การรับส่งสินค้าแต่ละครั้งมีปริมาณขั้นต่ำไหม ?
A: YUANDACARGO ไม่มีขั้นต่ำในการรับส่งสินค้า แต่มีขั้นต่ำค่าขนส่ง 100 บาท / บิล (กรณีค่าขนส่งไม่ถึง 100 บาท)
Q: การส่งสินค้าทางรถ กับทางเรือ มีระยะเวลา หรือข้อแตกต่างกันอย่างไร ?
A: ทางรถ โดยเฉลี่ย 5-7 วัน หลังสินค้าออกจากจีน / ทางเรือ โดยเฉลี่ย 14-25 วัน หลังสินค้าออกจากจีน
*** ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว ไม่ครอบคลุมช่วงเทศกาล การตรวจสอบสินค้าที่ด่าน หรือภัยธรรมชาติ
Q: จะแจ้งอย่างไรว่าต้องการส่งสินค้าทางรถ หรือทางเรือ ?
A: เขียนระบุที่หน้ากล่องสินค้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 5 cm.) / กรณีต้องการส่งสินค้าทางรถ ระบุ K หลังรหัสลูกค้า เช่น YDxxxx(K) / กรณีต้องการส่งสินค้าทางเรือ ระบุ M หลังรหัสลูกค้า เช่น YDxxxx(M) *** หากไม่มีการระบุ หรือไม่ชัดเจน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ จัดส่งทางรถ เท่านั้น
Q: ให้ร้านค้าส่งสินค้าเข้าโกดังจีนต้องทำอย่างไร ?
A: แจ้งที่อยู่โกดังสินค้าที่ต้องการกับทางร้านค้า โดยสามารถเลือกโกดังสินค้าได้จาก โกดังสินค้า
Q: วิธีการคิดค่าขนส่งระหว่างประเทศคิดอย่างไร ?
A: ทางบริษัทฯ จะคำนวณตามหลักสากล ซึ่งคำนวณเทียบระหว่าง น้ำหนักจริง และ น้ำหนักเชิงปริมาตร ของสินค้าที่พร้อมจัดส่ง ถ้าน้ำหนักจริงมากกว่า คิดค่าส่งเป็นกิโลกรัม(KG) ถ้าน้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า คิดค่าส่งเป็นคิว(CBM) วิธีการหาน้ำหนักเชิงปริมาตร คือ นำขนาด กว้างxยาวxสูง(หน่วยเซนติเมตร) หารด้วย 5000 / วิธีการหาจำนวนคิว(CBM) คือ นำขนาด กว้างxยาวxสูง(หน่วยเซนติเมตร) หาร 1,000,000
Q: ต้องการติดตามสินค้าจากทางร้านค้าที่จีน ต้องทำอย่างไร ?
A: หลังจากได้แทรกจากร้านค้า (ทุกการสั่งซื้อสินค้า จะต้องได้เลขแทรกจากร้านค้าทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานว่าร้านค้าจัดส่งสินค้าแล้ว, และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้) สามารถเพิ่มแทรกเข้าระบบลูกค้า เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ 24 ชม.
Q: ติดตามสินค้าที่จัดส่งมาต้องทำอย่างไร ?
A: ลูกค้าสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.yuandacargo.com ตลอด 24 ชม.
Q: ต้องการทราบยอดค่าขนส่ง และชำระค่าขนส่ง ติดต่อทางไหน ?
A: หลังจากสินค้าเข้าโกดังไทยแล้ว ลูกค้าสามารถออกบิลค่าขนส่งด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชัน YUANDACARGO หรือเว็บไซต์ www.yuandacargo.com โดยเข้าสู่ระบบและไปที่เมนูบิลขนส่ง พร้อมทั้งสามารถชำระเงินโดยการแจ้งเติมเงินเครดิตเข้าระบบ เพื่อชำระค่าขนส่งได้เช่นกัน
Q: กรณีสั่งของชิ้นเล็กจากหลายๆร้านค้า ต้องการให้รวมสินค้าที่จีน แล้วส่งมาในครั้งเดียวได้ไหม ?
A: สินค้าแต่ละร้านค้า ส่งถึงโกดังจีนไม่พร้อมกัน จะไม่สามารถให้ลูกค้ารอรวมสินค้าที่โกดังจีนได้ เนื่องจากสินค้าที่เข้าโกดังจีนแล้ว บริษัทจะทำการแพ็คสินค้าและจัดส่งออกจีนในวันนั้นๆ เพื่อให้สินค้าถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด
Q: กรต้องการส่งสินค้าแบรนด์เนม สินค้าติดใบอนุญาต อย. มอก. ได้หรือไม่ ?
A: สินค้าลิขสิทธิ์ ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าผิดกฎหมาย ทางบริษัทฯ ไม่รับขนส่งทุกกรณี / สินค้าอย. มอก. ขนส่งได้ตามเงื่อนไข ของทางบริษัทฯ
Q: อยากทราบว่าสินค้าสามารถขนส่งได้ไหม หรือจัดอยู่ประเภทใด ?
A: กรณีต้องการสอบถามว่าสินค้าที่ต้องการขนส่งมีปัญหาหรือไม่ สามารถส่งรูป รายละเอียดสินค้า ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้ทุกช่องทางการติดต่อ
Q: หากมีกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายทางบริษัทฯมีการรับผิดชอบอย่างไร ?
A: กรกรณีสินค้าทั่วไป บริษัทรับผิดชอบสูงสุด 5 เท่าของค่าขนส่ง แต่ไม่เกินมูลค่าสินค้า / สำหรับสินค้าอย. มอก. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
Q: ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางใดบ้าง ?
A: E-mail: shipping@yuandacargo.com / Line: @yuandacargo (มี @นำหน้าด้วยค่ะ) / กล่องข้อความของระบบ
Q: ต้องการไปรับสินค้าเองสามารถไปรับที่ไหน ติดต่ออย่างไร ?
A: ทางบริษัทฯ มีจุดรับสินค้า เพื่อดูแลลูกค้า หลายสาขา คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบจุดรับที่คุณลูกค้าสะดวก ได้ที่คลิ๊ก จุดรับสินค้า
Q: กรณีต้องการให้ส่งสินค้าภายในประเทศต่อ มีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
A: ค่าขนส่งในประเทศ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่คุณลูกค้าเลือก ทางบริษัทฯ คิดค่าขนส่งตามจริงที่หน่วยงานนั้นๆคิด และคิดค่าบริการแพ็คคสินค้า 99 บาท / ค่าขนส่งเบื้องต้นตอนออกบิลจะคิดโดยระบบอัตโนมัติ และจะอัพเดทค่าส่งจริงอีกครั้งหลังจากส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากมีส่วนต่างจากยอดที่ชำระมา ระบบจะคืนกลับให้ในเครดิตของลูกค้าหลังปิดบิล
Q: ตีลังไม้เพิ่ม ได้หรือไม่ ค่าตีลังไม้ มีค่าบริการอย่างไร ?
A: ทางบริษัทฯ มีบริการตีลังไม้ แต่ต้องรบกวนแจ้งแทรกสินค้าที่ต้องการก่อนสินค้าเข้าโกดังจีน ค่าตีลังไม้ เริ่มต้นที่ 30 หยวน แล้วแต่ขนาดของสินค้าโดยทางจีนเป็นผู้ประเมินราคา ชำระพร้อมค่าขนส่งเมื่อสินค้าถึงโกดังไทย
Q: ถ้าทำการตีลังไม้แล้วสินค้าจะไม่เสียหายใช่หรือไม่ ถ้ามีสินค้าเสียหายทางทางบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบใช่หรือไม่ ?
A: ตีลังไม้ เป็นบริการเสริม กรณีคุณลูกค้าแจ้งความประสงค์เท่านั้น ไม่ได้รับประกันว่าสินค้าจะไม่มีการเสียหาย เนื่องจากสินค้าก่อนส่งถึงโกดังจีนมีหลายขั้นตอน ทางบริษัทฯ รับผิดชอบได้สูงสุด 5 เท่าของค่าขนส่งเท่านั้น แต่ไม่เกินมูลค่าสินค้า
ติดตามสินค้า

เรามีบริการติดตามสินค้าด้วยระบบ Tracking&Traceที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะไม่สูญหายอย่างแน่นอน

เชื่อมสัมพันธมิตรทางการค้า

เราสามารถช่วยท่านติดต่อเจรจาทางด้านธุรกิจ การค้า และช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

การบริการลูกค้า

เรามีแอดมินคอยให้ความช่วยเหลือลูกค้า ไม่ว่าท่านจะติดปัญหาการใช้งานในเรื่องใด มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุดแน่นอน

เรทค่าบริการ

ทางเรามีการอัพเดทเรทค่าบริการทุกวัน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับเรทค่าบริการที่ดีที่สุด

สกุลเงิน
ราคาฝากโอน
ราคาฝากจ่าย
CNY
5.14
5.17
อัพเดทข้อมูล 19/04/2024 16:57:24
YD-Cargo บริการนำเข้าสินค้าจากจีน รับสั่งสินค้า จัดซื้อ จัดหาสินค้าจากจีน ถูกตั้งเเต่กิโลเเรก โอนเงินรวดเร็ว ไม่มีค่าโอน ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีปิดรอบ
call 052-007-042 / 064-789-7999
E-Mail : YD.cargogroup@gmail.com
บริการ จันทร์ - ศุกร์ : 9.00 - 18.00

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.238.71.155) วันนี้ เวลา 01.07 น.